I juni förlorade Per Johansson och Seko det mycket uppmärksammade målet i Arbetsdomstolen (AD). Nu hamnar fallet på Europadomstolens bord.

Veolia, tidigare Connex, hade, enligt AD, rätt att avskeda klubbordföranden i tunnelbanan för att han uppträtt hotfull mot kollegor och företagsledning. Per Johansson nekar till att ha uppträtt olämpligt. Han och facket anser att han bara utfört sina fackliga uppdrag och att han fått sparken för att öppet ha kritiserat säkerhetsbrister i tunnelbanan.

Arbetsdomstolen tog aldrig upp yttrandefrihetsfrågan, vilket facket tyckte var det viktiga i målet. Därför har Per Johansson nu beslutat att ta fallet till Europadomstolen.

– Det handlar om att värna om yttrandefriheten för fackliga företrädare och arbetare även i privata företag, säger han.

Per Johansson och Sekos tunnelbaneklubb tycker också att domstolens prövning varit orättvis då arbetsgivarens ord och vittnen vägt tyngre än arbetstagarsidans.

Klagomålet kommer att lämnas till Europadomstolen i september, och det är svenska staten som blir motpart i den kommande processen.