Många anställda inom vården riskerar att smittas av den obotliga formen av gulsot, hepatit c. Facken inom vårdsektorn kräver i en debattartikel i Göteborgsposten att de drabbade ska få smittan automatiskt klassad som arbetsskada.

Smittan sprids via blod och om personalen råkar sticka sig på en använd kanyl, eller kommer i kontakt med smittat blod, kan de själva drabbas.

Enligt vårdfacken är olyckor där personalen sticker eller skär sig på kanyler vanliga. Vårdförbundet har gjort en undersökning som visar att var femte sjuksköterska har stuckit eller skurit sig på använda kanyler eller exponerats för blod de senaste tre månaderna. Facket kräver nu att politikerna ser till att landstingen tar fram en strategi för att minska stick- och skärskadorna.

De som smittas av hepatit c i tjänsten kan också ha svårt att få det klassat som arbetsskada, och de som lyckas kan få vänta i många år på ersättning. Fackförbunden anser att försäkringsbolagen och försäkringskassan ska utgå från att smittan skett på jobbet när vårdpersonal drabbas, om inget annat bevisats. Regeringen bör gå in och garanterar ekonomisk kompensation och försörjning för dem som smittas på jobbet, skriver fackförbunden.