Förra året inledde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan en samverkan för att få arbetslösa som är sjukskrivna tillbaka i sysselsättning. Deltagarna får mer personlig hjälp med handlingsplaner, coachning och arbetsmarknadspolitiska program.

Satsningen har givit resultat. Enligt en rapport som Ams och Försäkringskassan lämnat till regeringen går nästan fyra av tio deltagare vidare till jobb eller studier efter projektet.

– Att så hög andel som 37 procent av deltagarna kan ta steget vidare till arbete eller utbildning är mycket positivt. Att vara arbetslös sjukskriven är en mycket besvärlig situation för den enskilde eftersom det är svårt att få arbetsgivare intresserade av att anställa ur den gruppen, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör, i en kommentar.

Under första halvåret i år deltog 6.000 personer i insatserna som kostade sammanlagt 354 miljoner kronor.