Tillsammans beräknas vi vara sjukskrivna i 55 miljoner dagar i år. En kraftig nedgång från de över 90 miljoner sjukskrivningsdagarna som rapporterades 2002.

Försäkringskassans dagsaktuella prognos spår att dagarna går ner till 48 miljoner år 2010, historiskt lågt enligt ett pressmeddelande från kassan.

"Det är glädjande att ohälsotalet kan fortsätta att sjunka samtidigt som det finns en kraftig efterfrågan på arbetskraft i samhället. Det vanliga tidigare har varit att sjukpenningen har ökat i takt med konjunkturen", kommenterar Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg i pressmeddelandet.

Prognosen bygger på siffrorna från första halvåret i år. Bakom antagandena om framtiden ligger dels att antalet sjukskrivningar blir färre, dels att den genomsnittliga sjukskrivningen blir kortare.

Antalet personer med förtidspension, det som numera heter sjuk- och aktivitetsersättning, kommer också att minska i takt med att de nya ärendena blir färre. Dock räknar Försäkringskassan med över en halv miljon sjukpensionärer fortfarande 2010.