20 procent av dem som jobbar hel- eller deltid uppger att de inte har någon avtalspension. Ytterligare åtta procent vet inte om arbetsgivaren betalar in till avtalspensionen.

Avtalspension ska fylla på den allmänna pensionen och kan bli runt 20 procent av den totala pension som landar på kontot efter avslutat yrkesliv. Avtalspensionen får den som jobbar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar in avgifterna.

Länsförsäkringar konstaterar i en undersökning att var femte anställd saknar avtalspension. De måste därmed jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal eller vara egna företagare som löser pensionsfrågan på annat sätt. Frågan om avtalspensionen har ställts till drygt 8.600 personer.

Ju högre lön de tillfrågade har desto vanligare är det att de har avtalspension.

Länsförsäkringar, som ju säljer diverse pensionslösningar, har tidigare i sommar konstaterat att avtalspension är den vanligaste jobbförmånen för den som är anställd i ett småföretag. Med en annan undersökning har Länsförsäkringar berättat att var tredje svensk som har avtalspension har avstått från att själv välja förvaltare av pensionen.

FAKTA: Pensionens storlek beror på hur du placerar
Det finns en lång rad olika avtalspensioner för olika grupper. De flesta LO-medlemmarna omfattas av Avtalspension SAF-LO (gäller privatanställda arbetare) eller KAP-KL (de flesta av Kommunals medlemmar) eller PA03 (statligt anställda).
Du själv får välja hur premierna ska sparas. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket premier som betalas in för dig och hur hög avkastningen på sparandet blir.