Prisbasbeloppet höjs nästa år till 41.000 kronor och det betyder höjda ersättningar till den som är sjuk eller föräldraledig, har garantipension eller studielån och -bidrag.

Prisbasbeloppet ligger till grund för olika sociala förmåner och räknas fram av Statistiska centralbyrån (SCB). Nästa års höjning blir 700 kronor.

Swedbanks privatekonomer har beräknat hur höjningen slår för olika grupper, skriver TT. För dem som har garantipension, födda 1937 eller tidigare och är ogifta, blir höjningen 127 kronor i månaden till 7.453 kronor och för gifta höjs garantipensionen med 113 kronor i månaden till 6.620 kronor.

För ogifta födda 1938 eller senare blir höjningen 124 kronor i månaden till 7.278 kronor och för gifta 111 kronor till 6.492 kronor.

Den maximala sjukpenningen höjs med 11 kronor till 666 kronor per dag och den lägsta med blygsamma 1 krona till 22 kronor per dag.

Den högsta föräldrapenningen höjs med 15 kronor per dag till 889 kronor. Grundnivån blir oförändrad på 180 kronor per dag. Vid vård av sjukt barn gäller samma nivåer som för sjukpenning.

Slutgiltigt fastställer regeringen prisbasbeloppet utifrån SCB:s uträkningar.