Datainspektionen gav oss rätt på alla punkter, tycker facket på Carlsberg i Falkenberg som anmälde företagets datakontroller. Företaget hävdar tvärs emot: Datainspektionen ger det full rätt att fortsätta övervakningen.

– Arbetstagare blir allt mer kontrollerade, och många tänker inte ens på det eftersom datorer inte syns på samma sätt som övervakningskameror, säger David Bodiroza på Carlsbergs lager.

Där har alla anställda personliga inloggningar till truckarnas dataterminaler. Via terminalerna får de sina arbetsuppgifter. Samtidigt kan arbetsgivaren tydligt se hur mycket var och en uträttat och hur lång tid det tar. Uppgifterna ligger sedan till grund för en prestationsbaserad del av lönen.

Det lokala facket har godkänt att datauppgifterna skickas till lönekontoret, men enligt David Bodiroza som sitter i klubbstyrelsen för Livs, har företaget missbrukat systemet. 

Känt sig kränkta
– Det här har blivit arbetsgivarens främsta redskap att kontrollera och övervaka arbetstagarna.

– Om någon gått på rast har de sett hur länge han eller hon varit borta. Och om någon tappat i fart från föregående vecka har arbetsledningen kommit och frågat vad det beror på, och om personen har problem hemma, säger han.

Många anställda kände sig kränkta och ständigt övervakade. Därför anmäldes företaget till Datainspektionen i höstas, och nu har myndighetens utlåtande kommit.

Inte i realtid
Datainspektionen slår fast att det inte är fel att använda information från datasystem i utvecklingssamtal eller som lönegrund. Men personalen måste informeras om systemet och syftet med det i förväg. Behörigheten till systemet bör också begränsas och uppgifterna om de anställda får inte sparas längre än nödvändigt. Carlsberg får inte heller övervaka personalen i realtid.

David Bodiroza är nöjd med inspektionens utlåtande.

– Det känns som vi fick rätt på alla punkter. Nu måste arbetsgivarna sluta med det vi hade invändningar mot och ta upp förhandlingarna med facket igen, säger han.

Företagets tolkning
Men även företaget tycker att det fått rätt av Datainspektionen. Ann-Louise Kämpe, informationschef på Carlsberg, säger att företaget inte gjort något fel.

– I princip inte. Datainspektionen slog fast att vi får använda systemet, men när några av de anställda är missnöjda måste vi bli bättre på att förklara varför vi har det här systemet, säger hon.

Hon förnekar att företaget övervakat personalen i realtid, och säger att systemet används för att följa upp verksamheten. Företaget har nu gått igenom rutinerna för övervakningen, men om det blir några nya fackliga förhandlingar kan Ann-Louise Kämpe inte svara på.

– Det vet jag inte, men vi kommer i alla fall informera mer om hur systemet fungerar så att alla förstår att tanken inte är att övervaka eller kontrollera personalen, säger hon.