Arbetslösa som vill studera medan de söker jobb får olika besked av olika a-kassor. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat a-kassornas hantering av deltidsstudier och funnit att bedömningarna skiljer sig åt på flera viktiga punkter.

Den som söker jobb får i vissa fall studera på deltid och behålla a-kassan, enligt ett undantag i arbetslöshetsförsäkringen. Förutsättningen är att det rör sig om tillfälliga studier som inte inkräktar på möjligheten att söka jobb. Den arbetslösa måste ansöka om undantaget hos a-kassan och genast avbryta studierna om han eller hon får arbete.

Vad som ses som tillfälligt och vilken omfattning studierna får ha skiljer sig dock mellan olika a-kassor, enligt IAF:s granskning. De flesta anger att studierna inte får omfatta mer än 50 procent, men IF Metalls a-kassa har satt gränsen till 60 procent. Flera a-kassor anger också att de kan göra undantag från tidsgränsen.

Skiftande tidsgräns
Maxlängden på studierna varierar också. Grafikernas, och HTF:s a-kassor är två kassor som inte beviljar ersättning om studierna varar mer ett år. Det finns kassor som begränsar tiden ännu hårdare, till en termin, medan flertalet helt saknar tidsbegränsning.

Även när det gäller handläggningen skiljer sig a-kassorna åt. De kräver in olika mycket information och intyg. Ansökningarna ska ske innan studierna påbörjas, men en del beviljar studierna i efterskott, medan andra inte behandlar sena ansökningar. En del kassor håller inne ersättningen medan handläggningen pågår, andra betalar ut och kräver tillbaka pengarna om den sökande får avslag.

Oklara regler
IAF konstaterar att kassornas olika bedömningar kan bero på att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen är oklara. Det saknas också rättspraxis på området.

Myndigheten skriver i rapporten att arbetslösa som vill studera behandlas olika beroende på vilken a-kassa de tillhör. Det kan skada förtroendet för a-kassan då besluten kan uppfattas som godtyckliga.

Läs också: Hela IAF:s rapport