Förra veckan var drygt 3.500 personer inskrivna i den nya jobb- och utvecklingsgarantin. Samtidigt var mer än tio gånger så många kvar i den gamla aktivitetsgarantin.

Det var i början av juli som jobb- och utvecklingsgarantin infördes. Den ersätter aktivitetsgarantin. Den nya garantin är till för dem som förbrukat sina a-kassedagar, arbetssökande utan a-kassa som varit anmälda hos arbetsförmedlingen under minst 18 månader.

Ersättningen är 65 procent av tidigare lön.

Startveckan skrevs drygt 1.600 personer in i jobb och utvecklingsgarantin. Därefter har antalet deltagare ökat med runt 1.000 i veckan.

Jeanette Azinovic, tillförordnand chef för Ams förmedlingsenhet, säger att övergången till det nya går planenligt. Förmedlingar över hela landet har kommit igång. Förklaringen till att så många fortfarande är kvar i aktivitetsgarantin är att de som där deltar i något program ska vara kvar i den gamla garantin tills programmet är avslutat.

Ams räknar med att bortåt 40.000 kommer att delta i den nya garantin vid årets slut och att ytterligare 10.000 personer under hösten deltagit och lämnat garantin. Tanken är att jobb- och utvecklingsgarantin ska bestå av tre faser.

I den första delen ska deltagarna kartläggas och ge arbetsmarknadsutbildning och andra förberedande insatser. I den andra fasen ska de arbetslösa göra praktik eller genomgå arbetsträning hos någon arbetsgivare. Den tredje fasen är till för dem som inte fått något jobb efter 450 dagar. De ska anvisas en ”varaktig, samhällsnyttig sysselsättning”.