Det kan bli svårare för oorganiserade att gå till Arbetsdomstolen. Prövningstillstånd ska införas enligt ett förslag från arbetsmarknadsdepartementet.

Det är innebörden i en departementspromemoria. Förslaget innebär också att det är jurister – inte de ledamöter som fack och arbetsgivare tillsatt i AD – som ska besluta om prövningstillstånd. Det skriver tidningen Lag & Avtal.

Tvister mellan fack och arbetsgivare med kollektivavtal, som parterna inte själva kan lösa går till Arbetsdomstolen. I de fall där de anställda inte är med i facket och/eller arbetsgivaren inte har kollektivavtal går en tvist vanligtvis först till tingsrätten. Om en sådan ärende överklagas tar AD hand om det. Ungefär hälften av alla mål i Arbetsdomstolen har tidigare varit i tingsrätten.

Tjänstemännen bakom departementspromemorian vill ge tingsrätten större tyngd. Ett ärende blir snabbare avgjort med deras förslag. Dessutom konstaterar de att AD i 80 procent av fallen går på tingsrättens linje.

Till tidningen Dagens Arbete säger arbetsrättsexperten Kurt Junesjö att förslaget skulle försämra rättsäkerheten.

Förslaget går nu ut på remiss. Nya regler kan träda i kraft som tidigast om något år.