Hotell- och restaurangfackets telefoner fungerar dåligt. Det är svårt att komma fram till förbundskontoret och ljudkvaliteten är dålig.

– Det är ett irritationsmoment att tekniken inte fungerar, säger Malin Ackholt, tredje ordförande hos Hotell och restaurangfacket.
Hon berättar att många medlemmar är upprörda över att det är svårt att nå ledningen och att det hörs så dåligt när de väl lyckas komma fram.

Sedan en tid använder Hotell- och restaurangfacket ip-telefoni, som innebär att samtalen går via datanätet, och det är det nya systemet som krånglar. Problemen har blivit större under de senaste veckorna och trots stora ansträngningar har facket inte lyckats åtgärda problemen.

– Vi har bytt ett antal komponenter och tekniker ser över alla delar av telefonsystemet, säger Malin Ackholt.

Så länge som telefonkrånglet kvarstår försöker facket sköta kommunikationen med omvärlden med e-post och med mobiltelefoner.