Höstens lokala förhandlingar kommer att bli hårda. Många verkstadsföretag går bättre än någonsin och bland de anställda finns förväntningar på att få del av de goda resultaten.

– Många verkstadsarbetare väntar sig lokala lönepåslag utöver det centrala avtalet. Det är inte bara företagens högsta ledningar som ska få del av vinstökningarna, säger Veli-Pekka Säikkälä, chef för IF Metalls förhandlingsavdelning.

I de senaste kvartalsrapporterna visar många verkstadsföretag rekordvinster. SKF höjde vinsten med en halv miljard till två miljarder under andra kvartalet i år. Alfa Lavals resultat under andra kvartalet är det högsta någonsin, enligt företaget. Atlas Copco berättar om kraftig tillväxt och rekordmarginal. Sandvik ökade sin vinst under det senaste kvartalet med två miljarder jämfört med samma tid förra året och hamnade på en vinst på sju miljarder kronor.

Fler begär centrala förhandlingar

För företagen är det dock inte helt självklart att dela med sig till de anställda. Före semestern hade fackklubbar fler krav på centrala förhandlingar om löner än vanligt. Veli-Pekka Säikkälä tror att ännu fler kommer att begära centrala löneförhandlingar under början av hösten.

Veli-Pekka Säikkälä pekar på att det centrala teknikavtalet öppnar för lokala påslag utöver de centrala höjningarna.

– Två tredjedelar av verkstadsföretagen går bra eller mycket bra och i dem tycker jag att de anställda ska få lokala pengar utöver den centrala uppgörelsen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Brist på yrkesfolk leder till högre löner
Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist väntar sig också hårda lokala förhandlingar i höst, men han vill inte i första hand peka på de stora vinsterna som skäl till detta. Istället tror han att den låga arbetslösheten och bristen på kvalificerade yrkesarbetare kommer att leda till tuffa tag i de lokala förhandlingarna.

– Avtalet gör det möjligt att komma överens om extra lokala lönehöjningar, men det måste ske i samförstånd och det är upp till de lokala parterna. Vi kommer få se en större spridning av de lokala påslagen än vi är vana med, säger Karl Olof Stenqvist.

Han betonar att alla verkstadsföretag inte går bra. Den lokala löneöversynen måste utgå från förhållandena på vart och ett av företagen och från var och ens utveckling i arbetet, säger han.