Försäkringskassan riskerar att få betala 300.000 kronor i skadestånd för könsdiskriminering. Jämo har stämt myndigheten för diskriminerande särbehandling av fyra gravida kvinnor.

Kvinnorna har nekats rätt till sjukpenning trots att läkare ansett att de haft besvär som hindrat dem från att arbeta. Länsrätten har givit dem rätt till sjukpenning, men det räcker inte, anser Jämo.

– Om någon har utsatts för könsdiskriminering ska det föranleda skadestånd som en upprättelse och en markering, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

”En man hade fått sjukpeng”
Jämo säger att en man med liknande symptom skulle ha fått sjukersättning och det innebär att de fyra kvinnorna särbehandlats. Länsrättsdomen är dessutom ett argument för att Försäkringskassan har gjort fel.

De fyra kvinnorna arbetar som bussförare, förskollärare, sjuksköterska och arbetsmiljöinspektör. Tre av dem finns i Västerbotten och en i Norrbotten. Läkare har ansett att för alla fyra kvinnor har graviditeten orsakat så stora besvär att de borde låta bli att arbeta. De problem läkarna såg var ryggvärk, begränsad rörlighet, värk i leder, foglossning, instabilitet i bäckenet, sömnstörningar, oro och smärtsamma sammandragningar. Jämo begär 75.000 kronor i skadestånd för var och en av kvinnorna.

”Vi kan ha fel – men det är inte könsdiskriminering”
Ole Sättergren, vikarierande chef för Försäkringskassans sjukförsäkringsavdelning, säger att Försäkringskassan inte fattat könsdiskriminerande beslut, men han säger också att Försäkringskassan är intresserad av vad domstolen kommer att säga.

– Vi behöver vägledning. Det finns anledning att titta vidare på hur vi behandlar den här typen av ärenden.

Ole Sättergren anser inte att domarna i länsrätten är belägg för att det skulle handla om könsdiskriminering.

– Vi kan fatta felaktiga beslut av olika skäl, som inte är könsdiskriminering.