/media/lotidningen/media/images/europa.png

Sju av tio svenskar arbetar efter fyllda 55 år. Det är med bred marginal den högsta siffran i EU.

Danmark kommer på andra plats av de 27 EU-länderna. Sex av tio danskar arbetar efter fylllda 55 år.

Två länder utanför EU, Norge och Schweiz, har högre andel sysselsatta i befolkningen mellan 55 och 64 år än Danmark.
Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat om sysselsättningen i EU-länderna 2006.

I Belgien, Malta och Polen jobbar bara tre av tio efter fyllda 55 år.

Danmark har den högsta sysselsättningen i EU. 77,4 procent. Därefter följer Nederländerna, 74,3 procent, och Sverige, 73,1 procent. Ytterligare två länder, Storbritannien och Österrike, har mer än 70 procent sysselsatta.

Andelen sysselsatta är lägst i Polen, 54,5 procent.

Bara i två EU-länder jobbar fler än sju av tio kvinnor. Det är i Danmark och Sverige. Sysselsättningen bland kvinnor är 73,4 procent i Danmark och 70,7 procent i Sverige.

Malta kommer sist av EU-länderna. Där är sysselsättningen bland kvinnor 34,9 procent.