Drömmen är att få pengar över till resor. Mest ressugna är de som bor i Stockholm, Västra Götaland och Uppsala. Där väljer 80 procent resandet.

AMF Pension har frågat män och kvinnor som är mellan 25 och 64 år vad de helst vill använda pengarna till om pensionen blir högre än de räknat med. 74 procent av de framtida pensionärerna skulle lägga pengarna på resor.

De som bor i storstadsregionerna väljer resor i högre omfattning än de som bor i övriga landet. Minst ressugna är de i Gävleborg. Där skulle 62 procent välja att resa.

Näst populärast är att ge pengar till barn och barnbarn. Men valet kommer långt efter resandet. 33 procent väljer att ge bort pengarna till de närmaste. Därefter följer boende, mat och dryck samt välgörenhet som bara 6 procent satsar på.