Skillnaden i lön mellan kvinnor och män är störst bland de högst utbildade. En orsak till lönegapet är att kvinnors yrken är lägre värderade än männens.

I ett meddelande som presenteras i dag, onsdag, betonar EU-kommissionen att kampen mot lönegapet ska integreras i arbetsmarknadspolitiken i alla de 27 medlemsländerna. Pengar ur socialfonden ska sätta fart på arbetet. Nästa år ska kommissionen föreslå nya lagar, där sådana behövs.

– Flickor har bättre skolresultat än pojkar och fler kvinnor än män har examen från universitet och högskolor när de börjar arbeta. Ändå är deras löner 15 procent under männens. Det är absurt och måste ändras, säger Vladimir Spidla, sysselsättningskommissionär, i ett pressmeddelande.

Malta har minst lönegap
Lönegapet på 15 procent är beräknat på den genomsnittliga timlönen före skatt. Kommissionen pekar ut ren diskriminering som en orsak men också att kvinnoyrken är lägre värderade även om de kräver lika hög kompetens och utbildning som yrken där männen är i majoritet.

Kommissionen nämner att barnsköterskor tjänar mindre än bilmekaniker, snabbköpskassörskor mindre än lagerarbetare och sjuksköterskor mindre än poliser.

Löneskillnaden år 2005 mellan kvinnor och män är minst i Malta, under 5 procent och i Belgien, cirka 7 procent. Störst är skillnaden i Estland och Cypern, cirka 25 procent. Sverige är placerat i mitten, en procent högre än EU-genomsnittet på 15 procent, enligt EU:s kartläggning.