Regeringens förslag öppnar fler vägar för människor utanför EU att arbeta i Sverige. Ett arbetsökarvisum införs och möjlighet för företagen att direktrekrytera.

I dag, tisdag, presenterade migrationminister Tobias Billström regeringens förslag om ökad arbetskraftsinvandring. Det går nu ut på remiss.

Förslaget bygger till 90 procent på det slutbetänkande som den parlamentariska utredningen för ökad arbetskraftsinvandring lämnade över för nästan ett år sedan, betonade Tobias Billström på presskonferensen.

Då fanns borgerliga reservationer som nu blivit en del av regeringens förslag om ökad arbetskraftsinvandring.

Den stora skillnaden är att den borgerliga regeringen inte vill att Ams och  facken ska ha något inflytande över var det finns brist på arbetskraft och över företagens direktrekryteringar.

– Arbetsgivarna har bäst kunskap om bristen på arbetskraft. Om företagen lever upp till de arbetsvillkor som finns i Sverige behöver inte  intresseorganisationer, som facket ju är, lägga sig i prövningen, säger Tobias Billström.

Arbetsgivaren avgör
Den enskilda arbetsgivaren och inte Ams ska i framtiden avgöra om det finns behov av att rekrytera från länder utanför EU. Migrationsverket tar hand om prövningen av uppehålls- och arbetstillstånd. I ett första steg ges arbetstillstånd i två år, något som sedan kan förlängas.

Vid tillfällen då Migrationsverket är osäkert kan frågan om löne- och anställningsvillkor gå till de fackliga organisationerna, som får fem arbetsdagar på sig att svara. Om de inte svarat då anser Migrationsverket att det är fritt fram.

Ams uppgift blir att på uppdrag av arbetsgivarna utannonsera lediga jobb så att de först erbjuds svenskar och medborgare i EU-länderna, EES-länderna och i Schweiz.

Ams ska också ta fram listor på bristyrken som ska läggas ut på ambassaderna över hela världen. Där ska sedan arbetskraft med relevant utbildning och erfarenhet kunna söka visum till Sverige för att söka arbete.

Med en stämpel i passet ska de kunna komma till Sverige och söka arbete under tre månader. Om de inte lyckats få arbete under den tiden ska de åka tillbaka till hemlandet.

Gäststudenter ska få lättare att söka arbete efter det att de tagit examen. De ska inte längre först behöva åka tillbaka till sina respektive hemländer för att därifrån söka jobb i Sverige.

LO vill ha inflytande
LO är inte emot arbetskraftsinvandring, betonar Dan Andersson, LO:s chefsekonom.

– Men LO vill ha inflytande över prövningen av om det finns arbetskraftsbrist och var den finns. Om invandringen ökar också till branscher där det inte finns brist ökar konkurrensen och risken för en press neråt på löner och arbetsvillkor, säger Dan Andersson.

– Arbetsmarknaden fungerar som vilken marknad som helst. Om konkurrensen ökar så ökar också arbetsgivarens möjlighet att sänka priset på arbete.

Tobias Billström betonade att han tar lätt på kritiken från LO och hänvisade till att han talat med Saco som ställer sig positivt till regeringens förslag.

Han utropade byggbranschen till en del av arbetsmarknaden där det finns brist redan i dag.