Under hösten och våren har Stockholms stad genomfört en stor omorganisation med neddragningar inom räddningstjänsten utan att låta skyddsombuden vara delaktiga.

– Vi krävde att skyddsombuden skulle vara med och att man skulle göra en ordentlig risk- och konsekvensanalys. De tvister som kommit senare är egentligen bara en följd av att man inte gjorde det. Med en ordentlig analys skulle vi kunnat undvika de problem som följde, säger ombudsman Susanne Gällhagen på Kommunal.

Bland annat fick den livsviktiga tryckkammaren tas ur bruk eftersom det efter personalneddragningarna inte längre fanns någon som kunde sköta den.

– Redan när vi såg neddragningar i budgeten i höstas påtalade vi att de måste ta detta i skyddskommittén.

Har besluten att inte göra det kunnat äventyra de anställdas säkerhet?

– Det är svårt att säga exakt vad som beror på förändringarna, men det finns tillfällen vid bränder där man har varit för få i personalen i inledningsskedet.

Stockholms stad ska nu betala 320.000 i skadestånd. Men vad händer med kärnfrågan, den om omorganisationen?

– Det vet vi inte ännu. De har nu bytt ledning i brandförsvaret i Stockholm Stad. Nu ser de över organisationen igen, men vi är hoppfulla, säger Susanne Gällhagen.