Gruvarbetare i de gigantiska gruvorna i Sydamerika, Afrika och Asien är oftast unga män som arbetar långt från familjerna. De jättelika gruvföretagen har börjat reagera på hiv-smittan som var ett problem redan för 20 år sedan.

– Hiv/aids-epidemin är oerhört allvarlig, den är värre än någon av oss erkänner. Det finns många oupptäckta fall som inte rapporteras, säger Brian Brink, ansvarig för medicinska frågor vid Anglo Americans i Sydafrika till TT-Reuters.

I Sydafrika sprids smittan nästan dubbelt så snabbt bland gruvarbetare jämfört med befolkningen i övrigt.

Med nästan var tredje arbetare smittad inser Anglo Americans att de motåtgärder som hittills satts in varit misslyckade.

På världens största gruvföretag, BHP Billiton, är hälsorådgivaren Ander vand der Bergh övertygad om att varje krona som satsas på hälsoåtgärder ger fyra kronor tillbaka för att företaget slipper kostnader för frånvaro och utbildning av ny arbetskraft.

Satsningar på information och andra åtgärder mot hiv/aids-epidemin är ”smart affärsstrategi”, anser gruvbolagens hälsorådgivare. I våras träffades hälsoexperter från sju av världens största gruvföretag för att diskutera hur smittan kan stoppas.

Hiv/aids är facklilg fråga
FN:s arbetslivsorgan ILO håller samtidigt på att ta fram riktlinjer i samarbete med den fackliga internationalen Icem, International federation of chemical, energy, mine and general workers’ union. De ska riktas direkt till gruvarbetare på arbetsplatserna.

Hiv/aids är en mycket viktig facklig fråga, anser Icem. Gruvarbetare är en utsatt grupp för att de under långa perioder arbetar långt från hem och familjer. De unga männen drar prostituerade som själva är smittade eller som blir det till gruvområdena.

Råden för hur hiv/aids-frågorna kan hanteras i gruvbranschen ska blir klara i slutet av året.