Europafacket välkomnar parlamentets ställning för social trygghet och fasta jobb. Kommissionens vilja att ”modernisera” lagarna på arbetsmarknaden till priset av sämre trygghet för löntagarna gillades inte av parlamentet.

Kommissionens grönbok om arbetsrätt, ett förslag som gick ut på remiss till länderna och parlamentet, fick när den kom stark kritik av Europapafacket för att hänga ut traditionell arbetsrätt som ett hinder mot nya jobb och ökad sysselsättning.

Men budskapet från Europaparlamentet efter röstningen i onsdags är i huvudsak att en modernisering av arbetsmarknadslagarna måste innehålla social trygghet och skydd vid omställning samt att fasta jobb ska vara norm.

Nordiska modellen ska försvaras och svartarbete ska bekämpas. Kollektivavtal är viktiga, betonades också.

Grönboken lägga åt sidan
Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande för sysselsättningsutskottet,  tror nu att grönboken läggs åt sidan och att kommissionen istället koncentrerar sig på flexicurity, balansen mellan rörlighet och trygghet.

För bara ett par veckor sedan kom ett nytt meddelande från kommissionen om flexicurity som de olika EU-organen ska ta ställning till. I höst kommer debatten att handla mycket om rörlighet och trygghet, tror Jan Andersson.

Betonar olika saker
Problemet med begreppet är att olika politiska grupper och parterna på arbetsmarknaden betonar olika saker. Lite förenklat brukar högersidan betona flexibiliteten, mer möjlighet för arbetsgivaren att bestämma och vänstersidan tryggheten i arbetet.

Jan Andersson tror att en socialdemokrat blir rapportör om flexicurity och också om sysselsättningsriktlinjerna i Lissabonprocessen.

Kommissionen har insett att den måste ha medborgarna med sig. Därför läggs arbetsrätten åt sidan. Istället betonas frågan om hur ett föränderligt samhälle ska hanteras, anser han