En rapport från fackförbundet SIF baserad på intervjuer med 1 400 studenter visar på en stor oro för den egna ekonomin.

Av rapporten framgår att de förändringar som gjordes i a-kasseersättningen från årsskiftet ytterligare har försämrat de ekonomiska villkoren för studenter.

Sex av tio studenter tror att deras ekonomi kommer att påverkas av att regeringen vid årsskiftet tog bort möjligheten att få a-kassa direkt efter avslutade studier.

– Vi riskerar kompetensbrist som hotar en positiv utveckling i näringslivet, dagens arbetsmarknad kräver livslångt lärande, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz i en kommentar.

SIF föreslår ingen höjning av studiebidrag eller studielån.  I stället föreslår man bland annat att rätten till a-kassa direkt efter genomförda studier återinförs, att den överhoppningsbara tiden i a-kassan för studier förlängs från fem till sju år och att en möjlighet till sjukskrivning på deltid införs för studerande.