Parlamentet välkomnar att EU blir en juridisk person med det nya fördraget. Majoriteten av ledamöterna vill ha flagga och hymn, något regeringscheferna valde bort.

Egna symboler gör att medborgarna bättre identifierar sig med EU, enligt majoriteten av ledamöterna i parlamentet. Under den pågående sessionen i Strasbourg har parlamentet med stor majoritet röstat för att det mesta av förslaget till ”konstitution” bevaras.

Det nya reformfördrag som Tysklands förbundskansler Angela Merkel lyckades få länderna med sig på under toppmötet i juni ska behandlas av en regeringskonferens under hösten.

Parlamentet har inget direkt inflytande över innehållet men måste formellt höras och ska yttra sig innan regeringskonferensen. Tre observatörer ska finnas med.

Önskade minifördrag
Anna Hedh, socialdemokratisk parlamentsledamot, röstade mot parlamentets yttrande. Hon vill att länderna ska kunna göra undantag och önskade ett minifördrag.

– Med det nya fördraget har inga större förändringar skett sedan medborgarna i Nederländerna och Frankrike röstade nej. Jag tycker Sverige skulle kräva undantag från EMU och från alkoholpolitiken, säger Anna Hedh.

– Angela Merkel vilseleder medborgarna när hon påstår att det är ett fördrag med nytt innehåll som länderna kommit överens om.

Anna Hedh tillhörde en av 128 ledamöter som röstade nej till innehållet i det nya reformfördraget. Men 526 parlamentsledamöter, en stor majoritet, röstade ja, däribland de andra svenska socialdemokraterna.

Vill ha folkomröstning
Hon anser att socialdemokraterna kryper för EU när de inte försöker få undantag och kräver folkomröstning om fördraget.

Majoriteten i parlamentet välkomnar att EU med nya fördraget blir en juridisk person, att omröstning med kvalificerad majoritet utvidgas samt att stadgan om grundläggande rättigheter blir juridiskt bindande.

Samtidigt anser ledamöterna att EU:s flagga och hymn ska ges officiellt erkännande i parlamentets verksamhet och lokaler, även om regeringscheferna ville ha bort alla symboler som kunde föra tankarna till statsbildning.