Arbeten inom tjänstesektorn är enligt många svenskar inga ”riktigt jobb”. Inställningen måste ändras, det är här framtidsjobben finns, anser Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).

Politikerna talar sig ofta varma om de nya tjänstejobben, men en ny undersökning beställd av Tjänstesektorn i samverkan visar att synen på tjänstejobb är en helt annan bland många svenskar.

Politikernas bild av tjänstesektorn är ljus, enligt undersökningen. 70 procent av de tillfrågade riksdagsledamöterna i fyra utskott, (närings-, finans-, utbildnings- och arbetsmarknadsutskotten), anser att tjänstesektorn är en växande sektor och en framtidsbransch.

Samtliga tror att antalet anställda i sektorn kommer att öka under de närmaste tio åren.
Nästan hälften rankar tjänstesektorn som viktigast för den svenska tillväxten. Bara var fjärde rankar varuproduktion som viktigast.

Svenskarna tvivlar
Men allmänhetens bild är annorlunda. Många tror att industrin också i framtiden kommer att skapa nya jobb och tjänstesektorn ses som en lågstatussektor.

– Jag tror att insikten om tjänstesektorns betydelse kommer att öka även hos allmänheten när man ser att det är där jobben skapas, säger Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).

– Men det är viktigast att politikerna har insett betydelsen för det är de som fattar besluten. Att allmänheten inte har gjort det ännu är ingen katastrof.

Unga tveksamma
Mest tveksamma till tjänstesektorn är ungdomar i storstäderna. Av dem under 30 år är det bara två av tio som tror att det är i tjänstesektorn man finner framtidens jobb.

– Det är lite förvånande men de kommer kanske i kontakt med en del jobb där ungdomar utnyttjas av mindre seriösa café- och restaurangägare.

– Där har vi en hemläxa att medverka till att det också blir bra arbetsplatser och arbetsförhållanden så att jobben får ökad status och att folk söker sig till våra branscher, säger Mats Hulth.

Tjänstesektorn i samverkan är en sammanslutning av sju fackförbund och fem arbetsgivarorganisationer inom tjänstesektorn.