Kommunal har tecknat ett avtal utan individgaranti med Vårdföretagarna. Annars är det identiskt med det i kommuner och landsting.

Vårdföretagarna i arbetsgivarorganisationen Almega ville inte ha någon garanterad löneökning inskriven i avtalet. Och det gick Kommunal med på för att få igenom löneökningar i nivå med kommuner och landsting, anser Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

– Kommunal talar om för arbetsgivaren vilka de ska förhandla för. Men annars är det utifrån  individuella lönesamtal som potten fördelas och lönen sätts, säger Ari Kirvesniemi.

Avtalet ger en pott på 1.400 kronor att fördela från den 1 april 2008 och ytterligare en på 720 kronor den 1 juli 2009. Till de potterna tillkommer 400 kronor respektive 200 kronor per kvinna på respektive företag som tjänar under 20.000 kronor. Det är en så kallad jämställdhetssatsning.

Två engångsbelopp
I september i år betalas ett engångsbelopp på 1.800 kronor och ytterligare ett på 3.600 kronor i mars 2008. Engångsbelopp höjer inte lönenivån.

Lägstalönerna höjs i juli 2009 till 17.000 kronor för utbildade och till 15.300 för outbildade som fyllt 19 år.

Avtalet gäller arbetstagare på större företag och på många små inom vård och omsorg. De anställda kompenseras med en fri dag om nationaldagen infaller en lördag eller söndag, enligt överenskommelsen.