Lönerna har ökat med 3,7 procent i genomsnitt över hela tyska arbetsmarknaden. Under första halvåret har lönerna utvecklats bättre jämfört med förra året.

Under första halvåret 2007 har lönerna utvecklats så positivt att tyska löntagare kan få reallöneökningar, enligt forskningsinstitutet WSI:s färska genomgång. WSI ingår i Hans Böckler-stiftelsen som står fackföreningsrörelsen nära. I flera år under 2000-talet har vanliga löntagares ekonomi pressats när de verkliga löneökningarna uteblivit.

I de 3,7 procenten ingår avtalen inom kemi och metall som höjt genomsnittet. Men för löntagare i branscher som hotell och restaurang, delar av livsmedelsindustrin och inom andra servicebranscher har utfallet varit sämre.

– I flera branscher har löntagarna i år för första gången på länge chans att få en reallöneökning, säger Reinhard Bispinck, chef för avtalsenheten på WSI

Positiv vändning
Om avtalen med sina olika löptider räknas om till helår uppgår ökningen till  2,3 procent år 2007, enligt WSI:s genomgång, något som ska jämföras med 1,5 procent år 2006.

– Det har skett en positiv vändning i år när det gäller utvecklingen av de tyska kollektivavtalen. Men det har inte skett utan hårda konflikter, säger Reinhard Bispinck.

I WSI:s rapport nämns de fackliga striderna inom byggbranschen och järnvägen, det stora antalet varningsstrejker inom metall- och elektroindustrin samt inom den grafiska industrin. Också de otaliga förhandlingarna inom handeln nämns som exempel på allt hårdare motsättningar mellan parterna på arbetsmarknaden.

Under det första halvåret har avtal slutits för cirka 6,2 miljoner tyska löntagare.