Betydelsen av inflytande över arbetsorganisationen och bemanningen framhölls gång på gång av Ulla Lindqvist som hävdade att det är gynnsamt för en bättre arbetsmiljö och i förlängningen också lönsamt.

– Det ökar trivseln, motivationen och motverkar monotoni och risken för utslitning om de anställda får inflytande över arbetsorganisation och bemanning.

Några större framgångar på området har facken inte registrerat under den nyss avslutade avtalsomgången. Andra frågor har uppenbarligen prioriterats högre och därmed har kraften inte räckt till också för arbetsmiljöfrågorna.

Oenighet om makten
Oenigheten kring de känsliga maktfrågorna var dock de enda områden där skiljaktigheten var påtaglig mellan Svenskt Näringsliv och LO. I övrigt var duon överens om behovet av och fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vi är ense om målen, men kanske någon gång oeniga om hur vi ska nå dit, beskrev Jan-Peter Duker situationen.

Från fackligt håll finns en tilltagande irritation över att alla anställda inte garanteras rätten till företagshälsovård. LO vill därför ha skärpta regler, medan arbetsgivarna värjer sig för ett obligatorium.

Sörjer inte ALI
Att arbetsmiljöverket fått kraftigt neddragna anslag och att arbetslivsinstitutet, ALI, lagts ner var ytterligare ett par punkter där samsynen övergick i oenighet.

– Vi sörjer inte Arbetslivsinstitutet. Vi tycker att forskning kring arbetslivet kan skötas på universitet och högskolor, sade Jan-Peter Duker.

Från facket sida är upprördheten fortsatt stor över att det inte längre finns en samhällelig samlad forskning om och kring arbetslivet.

– Vi är snart det enda landet i Europa som saknar en statlig forskningsinstitution för arbetslivsfrågor. Och nedläggningen av ALI befarar vi är dödsstöten åt arbetslivsforskningen, varnade Ulla Lindqvist.