Finansinspektionen har för första gången kartlagt bankers och försäkringsbolags investeringar i så kallade hedgefonder och private equity-fonder.

Hedgefonder satsar inte bara i företag på väg upp utan försöker också göra pengar på börsfall. I equityfonder går investerarna ofta mer än brukligt in som aktiva ägare.

Gemensamt för fonderna är att de anses som riskfyllda.

Enligt Finansinspektionen finns det dock ingen risk att satsningarna i dem utgör ett större hot mot svenska banker eller försäkringsbolag. Bara 1,4 procent av bankernas totala verksamhet går till hedge- eller equityfonder. Motsvarande siffra för försäkringsbolagen är 1,7 procent.

Även om fonderna drabbas av stora sammanbrott påverkar det alltså inte det finansiella systemet.

Enskilda kunder som lånat i banker och investerat i hedgefonder eller liknande kan dock göra stora förluster.