Som väntat ökade inflationstakten i juni. Men ännu är inflationen låg jämfört med övriga EU, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Inflationstakten i juni var 1,9 procent på årsbasis, vilket kan jämföras med Riksbankens mål att hålla inflationen runt 2,0 procent. Främst är det ökade räntekostnader och andra ökade boendekostnader som höjt inflationstakten.

Men det finns olika mått på inflationen beroende på vad man vill studera. Den underliggande inflationen, där räntekostnader och en del skatteförändringar räknas bort, anses vara ett bättre mått på den inflation som orsakas av ekonomins funktionssätt.

Denna underliggande inflation, som kallas UND1X, låg i juni på bara 1,0 procent.

I jämförelser inom EU används ett ytterligare annat inflationsmått, kallat HIKP, som räknar bort en del bostadskostnader men också vissa kostnader för social omsorg.

Och även enligt HIKP är inflationen i Sverige låg. Enligt HIKP var inflationen i juni 1,2 procent i Sverige, 2,1 procent i hela EU och 1,9 procent i EMU-länderna.