Ja, utvecklingen har överraskat oss. Kraften i förändringen diskuterade vi inte särskilt mycket inför förändringen, medgav Per Schlingmann, moderaternas partisekreterare, under en debatt i Almedalen på Gotland.

Prognoser från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, pekar på att ytterligare 200.000 personer kan komma att lämna a-kassan fram till årsskiftet. Om prognosen infrias är över en miljon löntagare oförsäkrade vid arbetslöshet.

– Vi tycker det är mycket olyckligt att så många valt att stå utanför. Inför riksdagsvalet och formuleringen av vår politik anade vi att en del skulle kunna lämna a-kassan . Men inte i den här omfattningen, tillstod Per Schlingmann.

Det var akademikerförbundet SSR som anordnade diskussionen om en ny arbetslinje uppstått nio månader efter riksdagsvalet. På ett snarlikt tema diskuterade också Kommunal förändringarna i arbetsmarknadspolitiken och dess konsekvenser.

Slog fel
Rapporten ”Vägar till flera jobb”  analyserar grundligt vad som tidigare gjorts rätt och fel och vad som hänt sedan det politiska maktskiftet.

– Det är ingen tvekan om att den tidigare socialdemokratiska politiken för sysselsättning slog fel. Den var feltimad och har på ett tydligt sätt demonstrerat att det inte går att slarva med sysselsättningspolitiken, sade Kommunals utredningschef, Rolf Andersson när han presenterade rapporten.

Samma slutsatser drog också Sven-Erik Österberg riksdagsman för socialdemokraterna och talesman i arbetsmarknadsfrågor.

– Visst blev sysselsättningsfrågan avgörande för valresultatet. Den tillsammans med en viss känsla av att det var dags för förändring avgjorde valet, menade han.

Enigheten tog slut
Moderaternas partisekreterare delade uppfattningen om vad som fällde avgörande i valet, men där tog duons enighet slut under debatten om den nya arbetslinjen under alliansregeringen.

Tillsammans med de två politikerna debatterade också Heike Erkers, från arbetsmarknadsverket och vice ordförande i akademikerförbundet SSR. Och om kritiken visavi de nya moderaterna och alliansregeringen var hård från Sven-Erik Österberg var den minst lika frän från Heike Erkers sida. Mycket av de förändringar som den nya regeringen föreslagit underkände hon helt.

– Det är direkt helkorkat att ta bort arbetsgivares skyldigheter att anmäla alla lediga jobb till arbetsförmedlingen med motiv att lagen inte följs. Om någon kör på vänster sida av vägen överger ni väl inte att slopa högertrafiken, menade hon och underströk hur betydelsefullt det är med en institution där alla lediga jobb finns anmälda.

Inte minst de grupper som står längst från arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa, invandrare och ungdomar – saknar ofta kontakter på arbetsmarknaden och behöver veta att det åtminstone finns en plats att söka sig till för att leta jobb.

Måste utvärderas
Per Schlingmann betonade de nya moderaternas pragmatiska inställning och underströk att varje hittills vidtagen åtgärd måste utvärderas och eventuellt ändras om inte de önskade effekterna av politiken uppstår.

– Och vi är inte främmande för att förändra regler som inte fungerar eller diskutera tillskott av resurser när så behövs, sade han.

Just regeringens politik visavi de som står längst från arbetsmarknaden var det som Sven-Erik Österberg kritiserade hårdast. Det han kallade systemskifte var just att lämna dem i sticket som bäst behöver stöd och istället ”gödsla brett med statens miljoner” till grupper som i en högkonjunktur får jobb ändå.

– Att sänka ersättningarna, höja avgiften och försvåra inträdet i a-kassan kombinerat med subventioner för grupper som står närmast arbetsmarknaden innebär att avståndet för de svagaste ökar till den reguljära arbetsmarknaden.

Neddragningen av arbetsmarknadsutbildningarna, att arbetsmarknadsverket saknar resurser att coacha arbetslösa under de första 300 dagarna var andra hårda angreppspunkter under diskussionen om den nya arbetslinjen.