Nystartsjobb är jobb som företagen inte betalar arbetsgivaravgifter för. De är, enligt Ams, viktiga för dem som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Enligt Ams beräkning skulle ungefär 20.000 under ett år kunna få ett nystartjobb.

– Därför är det positivt att vi efter ett halvår uppnått drygt hälften av det målet, säger Jeanette Azinovic, tillförordnad avdelningschef på Ams.

Vart femte har gått till unga under 25 år. Två av tre har gått till män. Knappt 3.000 är födda i annat land än Sverige. De flesta kommer från Asien och andra europeiska länder.

De vanligaste nystartsjobben är försäljning i fackhandel, köks- och restaurangbiträden samt lagerassistenter