”Varför kan vi inte ha lag om minimilön. Det är väl bättre så slipper vi tjafsa” är en allt vanligare fråga. Men Ella Niia litar på regeringens löfte att strejkrätten inte ändras.

Den svenska modellen ifrågasätts allt starkare. När Ella Niia, ordförande för Hotell- och restauranganställda i veckan besökte facket i sommarland i Västsverige fick hon frågor om lagstadgad minimilön från ägare av campingplatser och restauranger.

– Det finns angrepp hela tiden mot vår modell med kollektivavtal. Inte minst från Svenskt Näringsliv som vill försvaga strejkrätten i ett sjupunktsprogram, säger Ella Niia.

Generaladvokaten i EU:s domstol uttalade i Lavalmålet att strejker ska stå i proportion till de villkor som eftersträvas. Därefter har svenskt Näringslivs krav på svagare strejkrätt intensifierats, anser hon.

Sju krav
Två av Svenskt Näringslivs sju krav är att sympatiågärder ska förbjudas samt stridsåtgärder mot företag där facken inte har medlemmar. Om viktiga byggstenar försvinner hotas hela kollektivavtalssystemet, anser flera experter.

– Om sådana krav blir verklighet så undermineras avtalen. Och medlemskap i facket kan bli avgörande för om arbetsgivaren anställer, säger Ella Niia.

Redan i dag vittnar visstidsanställda om att det är omöjligt att driva sin rätt. Risken är stor att de som försöker åker ut. Bara på två arbetsplatser, bland ett 30-tal som Ella Niia besökte i Västsverige, vågade medlemmar prata om arbetsgivaren fanns i närheten.

– Det var väldigt få ställen med ett öppet klimat, säger Ella Niia.

Debatt i Almedalen
På ett seminarium i Almedalen på Gotland, kommande vecka, har facken bjudit in till debatt om huruvida det finns alternativ till den svenska modellen. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal, lagstadgad minimilön, att enskilda anställda ensamma får kräva lön – är sådana modeller bättre alternativ?

– Våra frågor är provokativa. Men för närvarande finns inte några alternativ, säger Ella Niia.

Efter en träff med Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister, tror hon inte Svenskt Näringsliv får igenom kraven.
 
– Han var mycket tydlig med att det inte blir några ändringar av strejkrätten, säger hon.

I Tyskland kräver motsvarande fack som Hotell och Restaurang att minimilönen ska regleras i lag för att deras kollektivavtal underminerats. Men Ella Niia vill inte ha någon statlig inblandning.