Företagen har valt att lokalisera sig i östra Europa av kostnadsskäl. Men den ökade produktionen där har skapat behov av mer forskning, utveckling och administration i Sverige, enligt en rapport från Teknikföretagen.

Andelen tjänstemän har ökat i Sverige på grund av att produktion flyttat till östra Europa. Det är en del av förklaringen till att det blir fler tjänstemän och färre arbetare i Sverige.

Men effekten av omlokaliseringen avtar nu i styrka, varnar Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonomi.

Kunskapsnivån stiger
Istället kommer konkurrensen att öka från just östra Europa inom just mer avancerad produktion allteftersom arbetskraftskostnad och kunskapsnivå stiger.

I rapporten framgår att andelen av exporten till tio östeuropeiska EU-länder kom år 2000 ungefär 2,6 procent från Sverige till ett värde av 1.600 miljarder kronor. Den andelen minskade förra året till 2,2 procent.

– Svenskarna är också mer benägna att köpa produkter från de här länderna än de att köpa från Sverige. Också en varningsklocka. Det är oroande att svensk export tappar marknadsandelar medan andra länder, som Tyskland, håller ställningarna, säger Anders Rune.

FoU måste öka
Sverige får se upp och måste satsa mer på den avancerade produktionens behov, anser han. Då handlar det om ökad satsning på forskning, utveckling, utbildning av ingenjörer och andra tekniska yrken.