Ännu ett land i Europa har infört en minimilön som är lika i alla branscher. I Österrike undertecknade näringslivet och ÖGB, Österrikes motsvarighet till LO och TCO, häromdagen en överenskommelse.

Parterna, med regeringskoalitionen bakom ryggen, har kommit överens om att senast år 2009 ha ändrat alla kollektivavtal så att de innehåller en minimilön som är lägst cirka 9.200 kronor (1.000 euro) i månaden.

Den österrikiska lagstiftningen hindrar arbetsgivare att dra sig ur överenskommelsen genom att vägra teckna kollektivavtal.

ÖGB beräknar att ungefär 30.000 arbetstagare i Österrike kommer att få ökade löner när minimilönen blir verklighet.

ÖGB:s ordförande Rudolf Hundstorfer är nöjd med överenskommelsen. Han betonar att det är främst kvinnor som arbetar i branscher där heltidslönerna är lägre än den nya minimilönen. Frisörer, florister men också taxichaufförer och bagare nämns.

– Lika lön för lika arbete är inte längre en tom fras. Med den nya överenskommelsen tas ytterligare ett steg mot minskad löneskillnad mellan kvinnor och män, säger Rudolf Hundstorfer.

Österrike placerar sig i Europas mittfält när det gäller storleken på minimilönen.

21 av 27 EU-länder har nu en lagstadgad  minimilön. De nordiska länderna samt Tyskland, Italien och Cypern återstår. Men i flera av de återstående länderna finns ett system med allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Bara Sverige och Danmark vilar helt på rent kollektivavtalade löner.