Svenska företag med bra arbetsvillkor kan få stor betydelse för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter. Globaliseringen skärper företagens ansvar för miljöförstöring och sociala villkor.

I morgon, torsdag, inleds FN:s toppmöte om företags sociala ansvar i Genève. I FN:s företagsdrivna nätverk, Global Compact, är tusentals företag från alla delar av världen med. På toppmötet träffas företagsledare och ansvariga ministrar.

Företagen har en nyckelroll
Handelsminister Sten Tolgfors representerar den svenska regeringen. Han anser att intresset är stort eftersom företagens sociala ansvar (CSR) har betydelse för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i länder med svaga regeringar eller i diktaturer som Kina.

– Själva kärnan är att dagens anställda är morgondagens konsumenter. Om företagen behandlar sina anställda väl och respekterar föreningsfriheten så får de också goda konsumenter i framtiden, säger Sten Tolgfors i en intervju med LO-Tidningen.

För några år sedan hade socialt ansvar beskrivits som en kostnad. Så är det inte längre, anser han.

Marknaden kan försvinna
– Företagen har insett att konsumenter i Europa inte bara köper efter pris och kvalité utan också frågar sig under vilka villkor varorna tillverkats. Konsumentvaruföretag har hamnat i en storm när de upptäcker att de inte tagit hänsyn till CSR-frågor. Marknaden kan försvinna från en dag till en annan.

Men företag har också hotat med att flytta från Kina om anställningsskyddslagarna stärks. Hur ser du på sådana hot?

Konkurrens förbättrar villkor
– Den entydiga trenden är att företagen får allt större kommersiellt intresse av att ta större social ansvar. Inget land kan förbli oberört när de öppnar sig ekonomiskt, säger han. Det som händer är att om hundratusentals kineser arbetar i svenska företag som erbjuder goda villkor så påverkas utvecklingen i hela landet. Bra medarbetare kan shoppa runt på olika företag. Den konkurrensituationen bidrar till att villkoren förbättras.

Hur långt ska ett företags sociala ansvar sträcka sig?
– Företagen avgör det själva. De svarar inför marknaden och inför ägarna och inför medarbetarna. Som politiker kan jag uppmuntra företagen att ta ansvar.

För en tid sedan besökte Sten Tolgfors Kina. Ungefär 300.000 kineser arbetar hos underleverantörer till IKEA samt H&M.

– Därför är det enormt viktigt hur företagen beter sig mot sina anställda. Det är viktigt för hela bilden av Sverige.

Olika synsätt bromsar enignhet
EU har sedan början av 2000-talet arbetat med att ta fram en europeisk ram för företagens sociala ansvar. Men det finns konflikter mellan olika synsätt på vad företagen ska ha för samhällsansvar.

Förra året kom en rapport från forskare på Handelshögskolan. De kom fram till att företagens roll som tillväxtskapare satts i fokus medan den renodlat etiska hamnat i skymundan.