Arbetslösheten fortsätter minska i de 27 EU-länderna. Största nedgången stod Polen för, vars arbetslöshet minskade från 14,2 procent till 10,5 på ett år.

Frankrike uppvisade sin lägsta arbetslöshet på 25 år med 8,7 procent. Men fortfarande är ett par miljoner fransmän arbetslösa.

Danmarks arbetslöshet fortsätter neråt och är nu på 3,3 procent, tillsammans med Nederländerna den lägsta inom EU. Sveriges är, enligt Eurostats sätt att mäta, nästan dubbelt så stor –  6.2 procent.

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i många länder, inte minst i Sverige. Bland dem som är under 25 år är nästan var femte  öppet arbetslös, 19,4 procent.