Var femte LO-medlem har inte råd att åka bort på semestern eller har tillgång till fritidshus. Men det är färre än under åren 2002-2004, visar LO:s nya rapport om svenskarna och deras semestrar.

Perioden mellan åren 2004 och 2006 har den negativa trenden brutits. Även LO:s medlemmar ser mer positivt på sin ekonomiska situation –  ett resultat av att både sysselsättningsgraden och hushållens inkomster har ökat, enligt LO:s nya rapport om svenskarna och deras semestrar.

– De flesta tror att de även kommande år har råd med semesterresor, med att hyra eller köpa ett fritidshus, säger Per Bardh, chef för löne- och välfärdsenheten på LO.

Positiv trend
Den positiva trenden har synts sedan slutet av 1990-talet med en liten svacka i början av 2000-talet, på grund av en lite nedgång i konjunkturerna, enligt Per Bardh. Även låginkomsttagare har fått en förbättrad ekonomisk situation, visar semesterrapporten.

Förra året gjorde 64 procent av LO:s medlemmar en semesterresa som varade minst en vecka. För LO-medlemmar med barn var andelen lägre, endast 59 procent.

Stora skillnader
Fortfarande är skillnaden stor mellan arbetares och tjänstemäns möjlighet att åka bort på semestern. 75 procent av TCO:s medlemmar och 81 procent av Sacos har råd med semesterresor.

Den helt övervägande delen av de svenskar som inte har råd att åka på semester är LO-medlemmar. Ungefär 260.000 personer uppger att de inte har råd att åka bort. Men trenden är trots allt positiv.

Per Bardh varnar för en viss osäkerhet i det statistiska materialet. Statistiska Centralbyrån, SCB, som utför undersökningen har halverat antalet intervjupersoner till strax under 1.500. Först i nästa års mätning som jämför 2007 med 2006 syns säkert om den positiva trenden håller i sig. Antalet träffar på LO-medlemmar som inte har råd kan vara alltför få.