Efter hot om strejk i påskhandeln kom Handels och arbetsgivarna i Svensk Handel överens om ett treårigt avtal för dem som jobbar på lager. Svenskt Näringsliv kunde inte längre hindra uppgörelsen.

FAKTA: Partihandelsavtalet
Parter: Handelsanställdas förbund/Svensk Handel.
Omfattar: 27.000 anställda på lager.
Löptid: Tre år från den 1 april.
Lönerna höjs totalt med igenomsnitt: 717 kr år 2007, 748 kr år 2008 och 825 år 2009. Det motsvarar i genomsnitt per år 763 kronor eller 4,34 procent och över tre år 2.290 kronor eller 11,0 procent.
Individgaranti/Generell löneökning: Var och en är garanterad 60 procent av lönehöjningen.
Lägsta lönen: Höjs från 18 år med hela den garanterade genomsnittshöjningen (inga lokala potter).
Lokala förhandlingar: 40 procent av lönehöjningen läggs i en lokal lönepott och fördelas på arbetsplatsen.
Arbetstiden: Genomsnittsberäkningar av arbetstiden får göras på 52 veckor i stället för som tidigare på 26 veckor.
Övrigt: Ob-tilläggen förändras inte. Inga förstärkningar av rätten till heltid. Begreppet havandeskapslön är ersatt av föräldralön vilket betyder att även pappor får 10 procent extra ersättning när de är föräldralediga. Den så kallade stupstocken är kvar vilken innebär att om de lokala förhandlarna inte kommer överens fördelas lönen lika till alla på arbetsplatsen.