Svensk Handels vd Dag Klackenberg har skakat hand med Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström om ett nytt avtal för 120.000 handelsanställda. Svenskt Näringsliv kunde inte stoppa uppgörelsen.

FAKTA: Detaljhandelsavtalet
Parter: Handelsanställdas förbund/Svensk Handel
Omfattar: 120.000 anställda i butiker.
Löptid: Tre år från den 1 april.
Lönerna höjs totalt med: 764 kronor år 2007, 795 kronor år 2008 och 876 kronor år 2009. Det motsvarar i genomsnitt per år 812 kronor eller 4,34 procent, eller på tre år 13,02.
Individgaranti/Generell löneökning: Var och en är garanterad 60 procent av lönehöjningen.
Lägsta lönen: Höjs från 18 år med hela den garanterade genomsnittshöjningen (inga lokala potter).
Lokala förhandlingar: 40 procent av lönehöjningen läggs i en lokal lönepott och fördelas på arbetsplatsen.
Arbetstiden: Genomsnittsberäkningar av arbetstiden får göras på 52 veckor i stället för som tidigare på 26 veckor.
Övrigt: OB-tilläggen förändras inte. Inga förstärkningar av rätten till heltid. Begreppet havandeskapslön är ersatt av föräldralön vilket betyder att även pappor får tio procent extra ersättning när de är föräldralediga. Den så kallade stupstocken är kvar vilken innebär att om de lokala förhandlarna inte kommer överens fördelas lönen lika till alla på arbetsplatsen.