Människor fortsätter att hamna mellan myndigheternas stolar när de nekas ersättning från både Försäkringskassan och a-kassan. Nu växer kritiken från fackligt håll.

Sedan två år tillbaka har en rad fall med enskilda som lämnats helt utan ersättning uppmärksammats. Personerna har nekats sjukpenning av sin försäkringskassa för att de anses ha arbetsförmåga, samtidigt som Arbetsförmedlingen finner dem för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande och stänger av dem från a-kassan. Några exakta siffror om hur många som hamnat i denna situation finns inte. Grova uppskattningar från Försäkringskassan talar om mellan 1.000 och 1.500 personer.

Efter uppmaning från arbetslivsminister Hans Karlsson skrev myndigheterna för över ett år sedan en särskild överenskommelse för att undvika ytterligare fall mellan stolarna. Bättre samverkan mellan Ams och Försäkringskassan samt möten där alla parter sitter med skulle förhindra att enskilda kom i kläm. Överenskommelsen undertecknades av generaldirektörerna i mitten av januari 2005.

Över ett år senare fortsätter fallen att komma upp. Renée Andersson jobbar med försäkringsfrågor på LO. Hon ser inga tecken på en förbättring.

– Vi har väl en längre tid litat på att samverkan skulle bli bättre. Men det har den inte blivit. Det finns fortsatt många fall. Jag skulle inte vilja säga att det har minskat.

Teori och praktik krockar
Hon ser stora problem i myndigheternas samverkan. Dels brister det i kommunikationen mellan myndigheterna, dels saknas en samsyn i bedömningen av arbetsförmågan.

– Försäkringskassan har en väldigt teoretisk uppfattning om vad som utgör arbetsförmåga. Hårdraget innebär den att om du kan röra på fingret så kan du jobba. Medan Arbetsförmedlingen utgår från en mer praktisk bild av hur arbetsmarknaden ser ut och vilka jobb som finns, säger Renée Andersson.

En som tröttnat på att myndigheterna inte kommer till rätta med att enskilda lämnas utan ersättning är IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

– Om det drabbar en, så är det en för mycket. Jag har svårt att förstå att myndigheterna inte kan prata ihop sig. Vi får väl låsa in generaldirektörerna i ett rum tills de har löst frågan, om det är det som behövs. Det är inte acceptabelt att människor hamnar i den här situationen, säger han.

Avtalet funkar
Från Försäkringskassans ledning medges att det fortfarande händer att enskilda nekas såväl a-kassa som sjukpenning, men myndigheten anser ändå att samverkansavtalet med Ams har fungerat.

– Jag tycker det har blivit mycket bättre. Fler handlingsplaner görs upp mellan oss och arbetsförmedlingen som leder till att människor kommer ut i jobb eller studier. Förmedlingen är allt oftare med i avstämningen så att det blir ett kontrollerat överlämnande, säger försäkringsdirektören Stig Orustfjord.

Något behov av regeländringar eller ytterligare åtgärder ser han inte.

Läs också: artikeln "För sjuk – men också för frisk" 5/4 2006