Allt fler arbetar på bemanningsföretag i EU-länderna. Branschen blir bättre och bättre reglerad. Men den fackliga organisationen är låg.
 
EU:s fond för bättre levnads- och arbetsförhållanden, som ligger i Dublin, har undersökt hur stor del av arbetskraften som arbetar hos bemanningsföretag. I de 15 gamla EU-länderna skiljer sig andelen från 0,3 procent i Danmark till 2,6 i Storbritannien. Många arbetar i bemanningsföretag också i Nederländerna, Belgien och Frankrike.

Det betyder att runt 2,5 till 3 miljoner invånare i de 15 länderna arbetar i nästan 20.000 olika bemanningsföretag. Främst riktar sig företagen till lågutbildad arbetskraft men det finns också för högre utbildade. De omsätter enligt Dublinkontorets rapport knappt 700 miljarder kronor.

Få organiserade
I de nya EU-länderna i Öst- och Centraleuropa har fonden haft svårt att hitta uppgifter om bemanningsföretag i alla länder. Men andelen skiftade från 0,5 procent av arbetskraften i Polen, Slovakien och Slovenien till 1,4 procent i Ungern. Enligt rapporten är arbetsförhållandena relativt väl reglerade i de 15 västeuropeiska länderna och företagen tillhör olika arbetsgivarorganisationer. Den fackliga organisationsgraden bland de anställda är emellertid låg.

I Öst- och Centraleuropa är det annorlunda. Några branschavtal existerar inte och i mer än hälften av de tio länderna finns inga arbetsgivarorganisationer för bemanningsföretagen. Men företeelsen med uthyrningsföretag är betydligt nyare i östeuropeiska länder. I Estland, Ungern, Polen, Slovenien har emellertid arbetsgivarorganisationer börjat rekrytera nya medlemmar bland bemanningsföretagen. En tillsyn av företagen har inletts.