Stockholmsregionen har stor ekonomisk konkurrenskraft enligt både OECD och EU-organet Espon. Men övriga Sverige har det svårare.

Enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s rapport är utvecklingen i Stockholm-Mälardalen mycket stark. Bland storstadsområdena är regionen en av de mest framgångsrika med avancerad IT-miljö och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Framgången är en följd av den snabba produktivitetsutvecklingen i regionen som kraftigt ökat konkurrenskraften. Även EU kom i måndags med en sammanställning över EU-ländernas regionala styrka. Också här får Stockholmsregionen lovord, tillsammans med huvudstadsområdena i övriga Norden.

Svagare utveckling
Stockholm har en stor ekonomisk styrka med stor potential att hänga med i strukturomvandlingen, enligt EU-organet Espon. Däremot har Sverige, liksom övriga nordiska länder, en betydligt svagare utveckling i övriga regioner. Även om potentialen på de flesta platser är stor är den ekonomiska trenden utanför Stockholm betydligt svagare, enligt Espon.

På statliga Almi företagspartner, som ger lån till tillväxtföretag runt om i Sverige, är bilden delvis en annan.

– Det är klart att det är en helt annan styrka i Stockholm om man tittar på volymerna, 40 procent av alla våra lån går till storstadsområdena, men det måste ses i förhållande till storleken, säger Lars Mårdbrant på Almi.

Varierande efterfrågan
– Ett bra mått är var efterfrågan på våra pengar finns, och det säger inte entydigt att tillväxten är störst i storstadsregionerna. Rent volymmässigt är Stockholm och Göteborg störst, men två områden med stark efterfrågan är också Dalarna och Västernorrland, säger han.

EU:s regionalpolitik har under årens lopp mer riktats till att hjälpa mindre utvecklade regioner än att ge en skjuts åt tillväxtregioner. EU:s nyss beviljade bidrag till stormen Gudruns härjningar i Sverige på 768 miljoner kronor sorterar till exempel under EU:s regionalstöd.