Regeringens hantering av pensionsavtalen för direktörer i statliga företag undergräver tilltron till staten.

Hans De Geer, professor i företagsetik, kommenterar att LKAB-chefen Martin Iverts pension ska omförhandlas – samtidigt som regeringen inte har samma krav när det gäller Systembolagets vd Anitra Steen, som också är statsministerns fru.

– LKAB-chefen har inga politiska kopplingar. Det har Anitra Steen och det är en besvärande jävsituation för regeringen. Det rimliga vore att förhandla om hennes pension också. Nu kommer väljarna att komma ihåg hennes pension länge, säger Hans De Geer.

Inte trovärdig kritik
Han tycker inte att chefernas höga löner är det stora problemet. Däremot är det inte särskilt försvarbart med höga ersättningar när någon slutat sitt arbete. Regeringen borde agera som ett föredöme. Nu blir kritiken av ersättningarna i näringslivet inte trovärdig, anser han.

– När staten som företagsägare inte försöker rätta till det ohållbara undergräver regeringen förtroendet för stat och samhälle. Politikerförakt blir också ett utslag.

Ärkebiskop KG Hammar är inne på liknande tankegångar.

–  Företagsledare förväntas vara föredömen. När chefen då bara är girig i sina egna löneförhandlingar är det inte alls föredömligt. Om alla skulle agera på samma sätt skulle samhället braka ihop.

Inte oetiskt
Samtidigt tycker han att för mycket fokus hamnat på cheferna. Att leva efter ett ingånget avtal är inte oetiskt. Det oetiska kan finnas i undertecknandet av anställningsöverenskommelsen.

– Etik är ingen etikett man kan klistra på i efterhand utan det handlar om relationer. Vilka och vad räknar man in när man gör avvägningar? Är det de anställda i företaget eller andra chefer eller vad pengarna kunnat användas till i stället? Kalkylerar man med det missmod och den bristande arbetsglädje ett chefsavtal kan skapa? Det är oetiskt om man säger att det där hör inte hit, säger ärkebiskopen.

Han kan se två olika etiska system – att bara tänka på att få ut så mycket pengar som möjligt eller att ta ansvar för de signaler som skapas. Pensionsdiskussionen startade med LKAB-vd:n Martin Iverts förmånliga pension. Gruvtolvans ordförande Harry Rantakyrö tycker att det är bra att den nu ska förhandlas om. Han säger också:

– Om hans pension ska omförhandlas ska väl pensionen för alla statliga direktörer omförhandlas.

Inflammerad debatt
Erik Åsbrink har lett regeringens etikkommission, som tillsattes efter en tidigare inflammerad debatt om ersättningar bland näringslivets toppar. Han har inte detaljstuderat pensionsavtalen för de statliga direktörerna, men säger att avtal ska följas. Han tillägger dock:

– Pensioner för höga chefer i både det offentliga och näringslivet ska vara avgiftsbaserad, tycker jag. Det är orimligt att ha en livslångt garanterad pensionsinkomst.

Det är cheferna, som har råd att ta en risk, som ska ha ett avgiftsbaserat system. Däremot borde låg- och medelinkomsttagare ha en förmånsbaserad pension, tycker Erik Åsbrink.

Mot regeringen har han en invändning: Direktörernas villkor ska vara en uppgift för bolagsstyrelsen, och regeringen borde vara konsekvent och i samtliga fall överlåta det åt styrelsen.

Läs också: artikeln "Avgiften ska bestämma pensionen", 23/3 2006