Pensionsåldern för chefer i statliga företag ska vara 62 till 65 år enligt statens riktlinjer. Reglerna är dock inte entydiga.

Det finns två pensionstyper:

  • I första hand vill regeringen att chefspensionen ska vara avgiftsbestämd. Pensionsavgiften betalas in till ett konto och pensionen blir så stor som inbetalningarna räcker till. Staten vill begränsa avgiften till 30 procent av den fasta lönen. Den allmänna pensionen, som alla anställda omfattas av, är avgiftsbestämd.
  • Styrelsen för det statliga företaget har dock i särskilda fall möjligt att ge de statliga cheferna en förmånsbestämd pension. Pensionen blir då en bestämd del, exempelvis 65 procent, av lönen.

För statliga chefer med förmånsbestämd pension får den maximala pensionen vara 65 procent av lönen för inkomster upp till 20 inkomstbasbelopp, strax under 800.000 kronor, om året. Inkomster över den gränsen får ge en pension på högst 32,5 procent. Det finns ingen övre gräns för pensionernas storlek i de statliga reglerna.

Riktlinjerna gäller för den som pensioneras vid 65 års ålder. För den chef som går i pension tidigare ska nivån justeras ner. Riktlinjerna gäller sedan hösten 2003. LKAB:s Martin Ivert har en pensionsuppgörelse som är äldre och mer frikostig. Regeringen har ansett att den ska förhandlas om och har givit ett sådant uppdrag till ordföranden i styrelsen för LKAB.

Även Anitra Steen, vd för Systembolaget och statsministerns fru, har ett äldre och mer generöst pensionsavtal. I hennes fall har dock regeringen sagt att det är en fråga för Systembolagets styrelse, som kommit fram till att Anitra Steens pension inte ska omförhandlas.

Läs också: "Förtroendet för staten rubbas av pensionerna"