De allra sjukaste gamla får mest i äldreomsorgsminister Ylva Johansson nationella utvecklingsplan för äldreomsorgen som presenterades i onsdags. 

En dryg miljard om året ska satsas på multisjuka och dementa de närmaste tio åren. Totalt omfattar planen drygt 1,75 miljarder årligen. 600 miljoner satsas i år. Regeringen vill samtidigt satsa på de friska. Det ska bli lagligt för kommunerna att erbjuda service till alla över 67 år utan behovsprövning. I dag kan inte kommunerna behandla invånare olika utan att behovet utreds. Förslaget är en variant på Kommunals idé om subventionerad hjälp till personer över 80 år som inte har hemtjänst. Den modellen har prövats i Örebro.

I regeringens utvecklingsplan prioriteras dock de mest sjuka. De sex punkterna handlar för övrigt om boende, förebyggande arbete, likvärdighet, forskning och social omsorg. Personalen kommer på sista plats.

– För de anställda har vi redan beslutat om kompetensstegen och utbildningsvikariat, säger Ylva Johansson. Vi ska också utreda om det ska finnas en lägsta kompetensnivå för den som arbetar i äldreomsorgen.

Orsaken till att regeringen och vänsterpartiet, som deltagit i utformningen av planen, prioriterar de multisjuka är att vården av dem har klara brister. Det behövs tillskott av pengar och kunskap, enligt Ylva Johansson.

Tvingande lag
Regeringen satsar pengarna på kommunal hemsjukvård, fler läkare i äldreomsorgen och utbildning av personal som arbetar med dementa. Ylva Johansson föreslår en lagändring som tvingar kommuner och landsting att samarbeta om läkarnas medverkan i vården. Det frivilliga samarbetet har fungerat dåligt.

– Friska läkare ska komma hem till sjuka gamla. Sköra människor ska inte tvingas åka till akuten för att träffa doktorn, säger Ylva Johansson.  Om inte landstingen ställer upp får kommunerna anställa läkare och skicka räkningen till sjukvården.

Kommunerna får ett stimulansbidrag på 250 miljoner om året för att bygga ut och bygga om äldreboenden som sjukhem och gruppboenden.

– Vi tycker att det är bra att gamla människor kan bo kvar hemma, men de som behöver plats på äldreboende ska få det, säger Ylva Johansson.

I planen föreslås en skärpning av lagen som ska få kommunerna att verkställa sina positiva beslut i rimlig tid. Den som fått ja till en plats ska få flytta in. I dag kan väntan bli mycket lång eftersom ett positivt beslut inte kan överklagas.