Inget kan stoppa den ekonomiska utvecklingen under 2006. Men Sveriges Riksbank och USA:s skulder gör att allt bromsar in under 2007.

Tillväxten ökar med 3,9 procent under 2006, tror LO-ekonomerna, och sysselsättningen ökar med hela 80.000 personer.

Trots det minskar inte arbetslösheten eftersom tillskottet av nya arbetssökande blir nästan lika stort. Ingen gång under prognostiden fram till 2008 ser LO-ekonomerna att tillgången på arbetskraft blir för liten för antalet nya jobb, och löneutvecklingen blir därför långsam. Någonting som driver på inflationen finns alltså inte, enligt LO-ekonomerna som upprepar sin kritik mot Riksbanken.

– Det kommer inte att bli ont om arbetskraft och först när det blir ont om arbetskraft uppstår ett tryck uppåt på inflationen, säger LO:s chefekonom Dan Andersson.

– Riksbanken behöver inte höja räntan, men eftersom den sagt att den ska göra det räknar vi med två höjningar till i år och hoppas att räntan ligger still under 2007.

USA har ett mycket högt bytesbalansunderskott och ett mycket lågt sparande hos hushållen. När amerikanska hushåll börjar spara mer, och USA blir tvunget att rätta till de skulder till utlandet som bytesbalansunderskottet i praktiken är, stannar hela världsekonomin upp.

– Vi tror inte på något snabbt stopp i ekonomin men ser en långsam inbromsning under 2007, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Tillsammans med att den svenska ekonomiska politiken blir mindre expansiv innebär dessa faktorer att tillväxtökningen 2007 stannar vid 2,7 procent, spår LO-ekonomerna.

Läs också: "Utgiftstak hindrar jobbsatsningar"