Vilka partier som än vinner blir parlamentsvalet i Ukraina på söndag ett viktigt steg i landets demokratisering.

I samband med valet går Ukraina nämligen över från presidentstyre av rysk modell till ett system där parlamentet har den verkliga makten.

– När de folkvalda utser regering – inte presidenten – blir Ukraina mer av ett normalt europeiskt land. Då gör det mindre att parlamentet kan bli stökigt, säger Ebba Sävborg, som har följt Ukrainas utveckling för Utrikespolitiska institutets räkning.

Ett drygt år har gått sedan Ukrainas orange revolution, det folkliga upproret mot fusket i presidentvalet och mot korruptionen. Viktor Jusjtjenko, som blev president då valet gjordes om, hade enorma förväntningar på sig när han tillträdde i januari 2005. Hans år vid makten beskrivs ofta i termer av bakslag och besvikelser.

Ett skäl är att ekonomin har utvecklats svagare än under de föregående åren. Ebba Sävborg pekar på hur pensionerna och de statsanställdas löner har höjts utan att det funnits täckning i statsbudgeten. Följden har blivit inflation. Ukrainarna ser att lönen räcker till mindre än förr. Besvikelsen gäller också att Jusjtjenko inte har kommit tillrätta med korruptionen. Några av de mest skandalösa privatiseringarna av statliga företag, där släkt och vänner till den politiska ledningen blivit stormrika, har förvisso rivits upp. Men på djupet lever korruptionen vidare. I augusti 2005 föll Jusjtjenkos regering sönder i inre strider, och typiskt nog grälade ministrarna sinsemellan om vem som var mest korrupt.

Omöjligt att rensa träsket
Men Maria Hassan, riksdagsledamot (s) och historiker med ukrainskt påbrå, anser att förväntningarna på Jusjtjenko var orealistiska.

– Jusjtjenko hade inget program när han blev president. Han bara råkade bli det samlande namnet för den orange revolutionen och folkets vrede mot korruptionen.

Maria Hassan, som finns med vid söndagens val som valobservatör, påminner om att politisk och ekonomisk makt är så
sammanflätade i Ukraina att det inte går att rensa i träsket på ett år.

Parlamentet består inte av partier i svensk mening. Ledamöterna flyter mellan olika grupperingar beroende på vem som betalar bäst för deras röster.

–Parlamentsledamöterna har också juridisk immunitet. Parlamentsplatser är guld värda för kriminella som vill skydda ekonomiska tillgångar.

Valet, där 45 partier ställer upp, kan inte förändra bilden över en natt. Ändå, säger Maria Hassan, är det ukrainska samhället inne i en dynamisk demokratiprocess. Debatten är fri. Mångfalden i massmedia är större än i Ryssland. Den orange revolutionen satte spår som inte går att utplåna.