De flesta som gör skatteavdrag för resor till och från jobbet är högavlönade män i storstäderna. Hälften av dem fuskar, något som kostar skattebetalarna 1,4 miljarder kronor per år.

Män dominerar kraftigt dagens system med skatteavdrag för resor till och från jobbet, enligt en rapport från Bussbranschens Riksförbund. Män står för 60 procent av alla reseavdrag och för hela 66 procent av kostnaderna. Lika tydlig är löneskillnaden. Personer som tjänar över 351.000 kronor per år drar i snitt av 50 procent mer än personer som tjänar upp till 201.000 kronor per år. Dessutom drar mycket få låginkomsttagare av över huvud taget. Och skillnaden ökar.

Färre personer drar av  för varje år, men samtidigt drar de av för större summor så kostnaderna ökar ändå.

– Det finns ett starkt stöd i samhället för att reformera reseavdraget, säger Lars Sandberg på Bussbranschens Riksförbund.

I dag bestäms rätten till reseavdrag utifrån hur lång tid det tar att ta sig till jobbet. Bussbranschen vill i stället ha ett avståndsbaserat reseavdrag, som i flera europeiska länder.

– Det finns många vinnare och få förlorare med ett sådant system. Långpendlare och glesbygdsbor får fortsätta att göra reseavdrag, men möjligheterna att fuska beskärs kraftigt, säger Lars Sandberg.

Miljardfusk
Enligt en utredning från Skatteverket från 2003 fuskade hela 46 procent av alla som drar av för jobbresor. En del uppger fel tid för resan, andra drar av för dagar då de inte är på jobbet eller drar av för tider då de studerar eller jobbar någon annanstans än på det vanliga arbetet. Fusket kostar 1,4 miljarder kronor per år, enligt Skatteverket.

– Dessa pengar skulle räcka  till att driva all kollektivtrafik i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under ett helt år och ändå skulle det bli 200 miljarder kronor över, säger Lars Sandberg.

Andra användningsområden för 1,4 miljarder kronor är att sänka alla biljettpriser inom kollektivtrafiken i hela landet med 16 procent. Eller att sänka månadskortet för dem som reser i Stockholm med närmare 100 kronor, eller att sänka priset på ett 30-dagarskort för hela Västra Götalandsregionen på Västtrafiks linjetrafik med över 200 kronor.

Alternativt skulle det räcka till att täcka driften för 1.400 nya buss-linjer i hela den svenska kollektivtrafiken.