LO vill ha laglig rätt till heltid, men säger nej till heltidsutredningens lösning. I stället för den nya heltidslag som utredningen föreslår vill LO ha in heltidsrätten i las.

Arbetstid hänger samman med anställningstryggheten, därför är det naturligt att reglerna om heltid förs in i lagen om anställningsskydd (las), enligt LO, som även avvisar de undantag som utredningen föreslår.

– Lagstiftning är ett måste. Vi har kommit till vägs ände avtalsvägen, säger Berit Göthberg, jämställdhetsombudsman och den som skrivit LO:s remissvar.

Inom LO är frågan om rätt till heltid en tydlig kvinnofråga. De som har problemet i sitt knä, det vill säga de stora kvinnoförbunden, får driva frågan. Och det är helt i sin ordning, tycker Berit Göthberg.

Under beredningen av remissen fick alla förbund frågan om de ville lämna synpunkter. Kommunal, Handels och i viss mån Hotell- och restaurangfacket sa ja, resten av förbunden nej.

– Övriga förbund har förtroende för att de som har problemet i sitt knä ska sköta heltidsfrågan, säger Berit Göthberg. Det handlar också om arbetsbelastning.

Säger nej
LO:s vice ordförande Erland Olauson tycker inte att andra än de berörda förbunden behöver agera offentligt. Övriga visar sin solidaritet genom beslut på LO-kongresser och i LO:s styrelse, säger han. En bra arbetsfördelning, enligt Erland Olauson.

Med några få undantag säger remissinstanserna nej till heltidsutredningens förslag. Såväl arbetsgivarna som TCO och Saco vill ha avtalslösningar i stället. Arbetsmarkandsstyrelsen säger nej till lag, liksom Arbetslivsinstitutet.

Trots det massiva motståndet räknar LO kallt med att regeringen lägger ett lagförslag. Ett förslag som bygger på LO:s idé om förändringar av lagen om anställningsskydd. Någon vidare utredning av las behövs inte, enligt LO.

Berit Göthberg pekar på löften som den socialdemokratiska kongressen, arbetslivsminister Hans Karlsson och statsminister Göran Persson gett. Erland Olauson lyfter fram krav från två LO-kongresser.

Ansvarig tjänsteman på näringsdepartementet, Anders Stålsby, säger visserligen att regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag före sommaren, men på frågan om det är ett löfte, ger han inget svar.

– Det är planerat, säger han.

Om det läggs en proposition före sommaren kan den behandlas i riksdagen tidigast om ett år. Det oroar inte Erland Olauson.

– Det viktiga är att det blir ett förslag. Att det tar tid är ingen anledning att inte göra något.

FAKTA: Stärkt rätt till heltid – men inte i små företag
I november förra året kom utredningen Stärk rätt till heltidsanställning. Den föreslår en ny lag där huvudregeln är rätt till heltidsanställning för den som får ett nytt arbete och rätt för den som arbetar deltid att gå upp till heltid.

Rätten till heltid begränsas enligt förslaget av en rad undantag. Bland annat för företag med högst tio anställda. Arbetsgivare ska också ha rätt till en sjundedel deltidsanställda, utan särskild motivering. Hänsyn ska tas till arbetskraftsbehovet.

Den deltidsanställde som vill ha heltid ska anmäla det. Kravet är att han eller hon ska ha varit anställd minst tre år inom en femårsperiod och det finns ett arbetskraftsbehov. Enligt förslaget ska reglerna börja tillämpas gradvis.