Invandrare från Afrika, Mellanöstern och Asien är kraftigt överrepresenterade bland dem som nekas sjukpenning. Det kan röra sig om diskriminering, säger ledningen på Försäkringskassan.

Försäkringskassan har skärpt tillämpningen av sjukförsäkringen. Allt fler ansökningar om sjukpenning avslås. Myndighetens statistik visar att 5.600 personer nekades ersättning förra året.

Av dessa var närmare 15 procent födda i Afrika, Asien eller Mellanöstern. Detta trots att personer med sådan etnisk bakgrund bara utgör knappt 5 procent av de totala sjukfallen.

Personer födda i Sverige var däremot underrepresenterade bland dem som fick avslag. Faktum är att utlandsfödda från alla olika världsdelar är överrepresenterade i avslagsstatistiken, men den största skillnaden finns bland afrikaner, araber och asiater.

Försäkringskassan beskriver mönstret som oroväckande, och Stig Orustfjord, chef för myndighetens försäkringsdivision, medger att han inte vet vad som ligger bakom.

– Den ena ytterligheten är att personer från de här länderna skulle befinna sig i speciella branscher där man kommer sämre ut i vår prövning, Det kan vara så om de i större utsträckning är egna företagare. Den andra ytterligheten är att det skulle finnas en systematisk diskriminering, säger han.

Okänt mönster
Stig Orustfjord vill inte utesluta den senare förklaringen, men säger att han har svårt att tro att det skulle röra sig om aktiv diskriminering från kassans handläggare. Första gången som myndigheten fick upp ögonen för den kraftiga överrepresentationen var för en månad sedan. Om samma mönster har funnits under tidigare år är okänt. Under våren ska Försäkringskassan närmare analysera statistiken.

– Vi ska utreda frågan grundligt. Varför ramlar de ut på ett annat sätt i statistiken över avslag? säger Stig Orustfjord.

Utredningen sker inom ramen för en samlad granskning av nekandena till sjukpenning. Takten i avslagen och
indragningarna nästan fördubblades mellan 2004 och 2005. Statistiken om de 5.600 personer som fick avslag på sin ursprungliga begäran om ersättning, det som kallas nya sjukfall, är bara en del av detta.

Den andra delen är de redan sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen. Indragningar är dubbelt så vanligt. Över 12.000 personer råkade ut för det förra året. Skillnaderna mellan de regionala försäkringskassorna är stora i avslags- och indragningsstatistiken.

Hårdast verkar bedömningen vara i Uppsala, Stockholm, Jönköping och Västerbotten. I dessa län motsvarar avslagen och indragningarna varje månad mer än 1 procent av sjukfallen. I Sörmland, Blekinge och Jämtlands län är motsvarande siffra 0,3 procent. Spännvidden sträcker sig därmed från var hundrade till var trehundrade.

Läs också: Prövningar av försäkringsbeslut ger ofta högutbildade rätt