Ett nytt pensionssystem för privattjänstemännen ska inte bara omfatta nyanställda, utan också en stor grupp som redan har tjänat in ITP-pension.

Det är Svenskt Näringslivs utgångspunkt i förhandlingarna med tjänstemannafacken inom PTK om nya avtalspensioner. Tjänstemännen har från början resonerat om att alla anställda som fyllt 28 år och börjat tjäna ihop till ITP-pension ska vara kvar i det gamla systemet. På så sätt skulle övergången till ett nytt, premiebestämt system ske mycket långsamt under 30 till 40 år.

Arbetsgivarna vill se en raskare start för det nya systemet. En mellangeneration, född mellan 1969 och 1978, föreslås därför få sin pension från både det gamla och det nya systemet, medan de ännu yngre helt ska tillhöra det nya. Förhandlingarna, som fortsatte i tisdags, förs utifrån ett ganska komplett förslag till pensionssystem som Svenskt Näringsliv lämnade i december, och som konkretiserades i februari.

Ovanför gränsen
Enligt uppgifter i nyhetsbrevet Pension Online, som väl insatta källor bekräftar för LO-Tidningen, har Svenskt Näringsliv föreslagit att pensionspremierna ska bli 4,1 procent på lön under 7,5 basbelopp per år (27.800 kronor i månaden). Ovanför den gränsen avsätts motsvarande 25 procent av lönen för tjänstemannens  pension. Den anställde ska börja tjäna in till pensionen från 25 års ålder, inte 28 år som i dag. Pengarna kan sedan placeras i olika sparformer. En del ska dock alltid hamna i så kallad traditionell försäkring.

Parterna diskuterar att låta pensionsbolaget Alecta bygga upp ett livbolag för att ta hand om pengarna från alla dem som inte gör ett aktivt val. En del av tjänstemannaförbunden vill att PTK ska bygga upp en egen organisation för rådgivning om pensionssparandet.

– I vilka former pengarna ska sparas är vi inte så oense om, säger Svenskt Näringslivs förhandlingsledare Jan-Peter Duker. I slutändan är det storleken på pensionsavgifterna som blir avgörande.

Jan-Peter Duker hoppas fortfarande att ett nytt pensionssystem ska börja fungera den 1 januari 2007. I så fall måste förhandlingarna ge resultat de närmaste veckorna. Parterna för nu realförhandlingar om kronor och årskullar. Svenskt Näringsliv har tidigare klagat på beslutsvånda inom PTK, men säger sig nu ha fått tydliga reaktioner på sina förslag.

FAKTA: Förmånsbestämt
ITP, Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän, är ett förmånsbestämt pensionssystem. Det betyder att pensionen är bestämd som en viss procentandel av slutlönen. Svenskt Näringsliv föreslår i stället ett helt premiebestämt system. Det betyder att arbetsgivarna avsätter en bestämd procent av lönen till pensioner. Sedan blir pensionen så hög som de inbetalda pengarna räcker till.